Zoetermeer, 12 september 2012

TLN en EVO verwelkomen uitspraak Raad van State

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn verheugd over de uitspraak van de Raad van State vandaag dat de A12 tussen Ede en Grijsoord definitief verbreed mag worden naar 2x3 rijstroken. De belangenorganisaties dringen al jaren aan op deze verbreding. De A12 is een belangrijke achterlandverbinding en wordt door het vrachtverkeer veelvuldig bereden. In 2011 reden er volgens cijfers van Rijkswaterstaat op een gemiddelde werkdag ongeveer 14.000 vrachtauto’s.

De A12 tussen Den Haag en de Duitse grens is de afgelopen jaren op diverse plaatsen opgewaardeerd. TLN en EVO vinden dat een positieve ontwikkeling. Afgelopen maandag heeft minister Schultz van Haegen op twee andere trajecten van de A12 extra rij- en spitsstroken officieel geopend. Het betreft de trajecten tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal en tussen Waterberg en Velperbroek. In 2009 werden tussen Veenendaal en Ede al spitsstroken in gebruik genomen. Omdat door de reeds verbrede aangrenzende trajecten een flessenhals ontstaat tussen Ede en Grijsoord, hopen TLN en EVO dat nu ook snel met de realisatie van de verbreding van dit traject kan worden begonnen.

Aandachtspunt: locatie verzorgingsplaatsen

De ligging van de verzorgingsplaats De Slenk langs de A50 vinden TLN en EVO nog wel een probleem. De verbreding van de verbindingsweg van de A50 naar de A12 valt ook onder dit project. Door de recente verbreding van de A50 tussen Valburg en Grijsoord moet het vrachtverkeer dat van De Slenk richting Utrecht wil rijden, over korte afstand twee steeds drukker bereden rijstroken oversteken. Dit zorgt voor verkeersonveilige situaties. Ook is er in Oost-Nederland een groot tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtverkeer.