27-02-2012  Onlangs hebben Rijkswaterstaat en de provincies Groningen en Drenthe het ontwerp gepresenteerd van het nieuw te bouwen klaverblad bij Zuidbroek. Het klaverblad zorgt voor een ongelijkvloerse afwikkeling van de verkeersstromen tussen de N33 en de A7.

Het klaverblad maakt onderdeel uit van het tracébesluit van de N33 tussen Assen en Veendam. Deze weg wordt de komende jaren omgebouwd naar een autoweg met 2x2 rijstroken om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren. 

Bereikbaarheid

Op de N33 hebben zich de afgelopen jaren regelmatig zeer ernstige verkeersongelukken voorgedaan. Ook de bereikbaarheid met name bij de kruising tussen de N33 en de A7 bij Zuidbroek laat sterk te wensen over. EVO heeft dan ook lang gepleit voor de aanpak van deze weg, die belangrijk is voor het bedrijfsleven in Groningen en Drenthe. Over de N33 rijden verhoudingsgewijs veel vrachtauto’s.

Botonde

Aanvankelijk bestond het plan om de uitwisseling van verkeer tussen de N33 en de A7 te regelen door middel van de aanleg van een zogenoemde botonde (twee gekoppelde rotondes). Bij EVO bestond sterke twijfel of een dergelijke knooppuntvorm het verkeer op een goede manier kan afwikkelen. In het kader van de provinciale statenverkiezingen van vorig jaar is bij de provinciale politiek gepleit voor de aanleg van een klaverblad.

Realisatie

Het nieuw ontworpen klaverblad heeft drie bogen en een verbindingslus die onder de A7 loopt. Ook is er gezorgd voor een optimale inpassing in het landschap. Door een garantstelling van de provincie Groningen van 23 miljoen euro, kwam de financiering van het klaverblad uiteindelijk rond. Het tracébesluit voor de N33 gaat naar alle waarschijnlijkheid in april 2012 ter visie. De weg moet in 2015 klaar zijn.