03-02-2014  Tijdens de Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart ontvangt het Haagse World Forum 58 wereldleiders, 5000 delegatieleden en 3000 journalisten. Het is de grootste top die in Nederland ooit is georganiseerd. Voor een goed verloop worden veiligheids- en verkeersmaatregelen getroffen.

Verkeersmaatregelen

Vorige week werd tijdens een informatiebijeenkomst duidelijk dat de gemeente in Den Haag heeft nagedacht over de gevolgen van de verkeersmaatregelen. Zo zijn voor, tijdens en na de top veel wegen rond Den Haag afgesloten. De gemeente adviseert burgers en bedrijven om tijdens de top rekening te houden met vertragingen, of de stad zelfs te mijden.

Onzekerheden

Echter, wat EVO betreft zijn er echter nog wat onzekerheden, vooral voor het bedrijfsleven. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan bij de bevoorrading in de binnenstad. Veel wegen rond Den Haag zijn afgesloten tijdens de venstertijden, maar als bedrijven hun winkels en distributiecentra buiten deze tijden om bevoorraden, krijgen ze een boete.

Venstertijden

EVO begrijpt het grote belang van de top voor Den Haag en voor Nederland. De organisatie heeft er dan ook alle begrip voor dat er veiligheids- en verkeersmaatregelen moeten worden genomen. Tegelijkertijd maakt EVO zich er hard voor dat iedere beschikbare mogelijkheid wordt benut om ervoor te zorgen dat bedrijven zo weinig mogelijk hinder van de top ondervinden.

Gesprek

Momenteel is EVO onder meer met de gemeente Den Haag in gesprek om te kijken welke oplossingen er zijn om ervoor te zorgen dat ondernemingen zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de top. Zo moeten wat EVO betreft de venstertijden van Rotterdam tot Amsterdam worden verruimd, want de maatregelen zijn van invloed op de hele Randstad.

Aanbevelingen Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft al enkele aanbevelingen voor bedrijven:

  • Laat als het kan personeel thuis werken. Als dat niet mogelijk is, adviseer dan om vrije dagen op te nemen.
  • Op de website www.vananaarbeter.nl staat de meest actuele informatie, al gaat het volgens Rijkswaterstaat om zogenoemde dagkoersen; als er incidenten zijn kan Den Haag overgaan tot het volledig afsluiten van een weg.

Ontwikkelingen

EVO houdt leden op de hoogte van alle ontwikkelingen via de website en de EVO-Nieuwsflits. Leden die tegen specifieke problemen aanlopen, kunnen contact opnemen met EVO, Sybrand Meersschaert.