13-10-2016  Stedelijke distributie staat de komende jaren nadrukkelijk in de aandacht, omdat het beleid rond milieuzones op de schop gaat. EVO spant zich in om steden en stadscentra bereikbaar te houden en om te voorkomen dat ondernemers te maken krijgen met buitenproportionele eisen.

In 2019 wordt de Omgevingswet van kracht. Dit heeft gevolgen voor de bevoorrading van (binnen)steden. Nadat de wet in werking treedt, kunnen gemeenten zelf besluiten om wel of niet een milieuzone in te voeren. Terwijl dat nu niet helemaal het geval is.

Knelpunten

EVO maakt zich hier zorgen over, omdat de vereniging vreest voor een wildgroei van gemeentelijke milieuzones. EVO-beleidsadviseur Anne Griffioen pleit voor een modernere aanpak van knelpunten.

In EVO Logistiek nummer 5, die 13 oktober verschijnt, verwoordt Griffioen haar visie op de toekomstige stedelijke distributie. De inzet van slimme, moderne technologieën speelt daarbij een sleutelrol. Lees het hele artikel alvast in de bijlage.