EVO: vraag naar logistieke diensten moet leidend zijn bij beleid Infrastructuur en Milieu

Zoetermeer, 29 oktober 2014

Het kabinet moet wetten en beleid op het gebied van vervoer en logistiek voortaan toetsen aan het concurrentievermogen van de handel en productie in Nederland. Dat stelt verladersorganisatie EVO voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de Tweede Kamer. Niet het aanbod van logistieke diensten, maar juist de vraag ernaar moet leidend zijn, vindt EVO.

De Tweede Kamer debatteert vandaag en morgen met de bewindspersonen van het ministerie Infrastructuur en Milieu, minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Mansveld.

Logistiek  

De logistieke prestaties van Nederland, en daarmee ook de vervoersector, zijn nog altijd indrukwekkend. Nederland staat niet voor niets op de tweede plaats van de door de Wereldbank gemaakte ranglijst van best presterende landen op dit terrein. EVO, belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven, wil dat Nederland deze positie uitbouwt. Het kabinet moet daarom een integrale beleidsvisie op logistiek ontwikkelen die ons land onderscheidend, servicegericht en juist daardoor florerend maakt. Na de reiziger in het personenvervoer, moet voor het kabinet nu het belang van handels- en productiebedrijven het middelpunt worden in het beleid voor het goederenvervoer, aldus EVO.

Beleid

Nu bepaalt de minister van Infrastructuur en Milieu haar prioriteiten in het aanleggen van nieuwe infrastructuur al aan de hand van hun bijdrage aan de totale economie. EVO wil dit principe uitbreiden naar andere beleids- en wetgevingsvraagstukken op het gebied van logistiek en vervoer. Beleid met het oog op vervoer over zee is bijvoorbeeld gebaat bij een afweging over wat beleidskeuzes betekenen voor de concurrentiepositie van handels- en productiebedrijven. Keuzes voor het verplicht wegen van containers, milieumaatregelen en zeehavenbeleid vallen dan mogelijk anders uit. Voor beleidskeuzes in binnenvaart-, spoorvervoer-, wegvervoer- en luchtvaartbeleid geldt dit volgens EVO ook.