Beleid voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) wordt vernieuwd

evofenedex benadrukt belang internationaal ondernemen

04-03-2020  Nederlandse bedrijven zijn koploper op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). In Nederland verwachten we dat bedrijven zakendoen met respect voor mensenrechten en milieu. Met internationaal ondernemen lopen Nederlandse bedrijven risico om te maken te krijgen met bijvoorbeeld corruptie, uitbuiting of milieuvervuiling. De Tweede Kamer debatteerde gisteren met de minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het thema IMVO, omdat het IMVO-beleid nu geëvalueerd wordt. evofenedex benadrukt dat internationaal ondernemen juist bijdraagt aan verbeteringen in die landen die nog in ontwikkeling zijn en daarvoor ook perspectief biedt.

Meer handel draagt bij aan het behouden van de welvaart in Nederland en de groei van de welvaart en afname van de armoede in de rest van de wereld. Hiervoor is IMVO-beleid sturend, waarbij de robuustheid en uitvoerbaarheid van het beleid voor ondernemers op nationaal en Europees niveau in balans moeten zijn.

Standpunten Tweede Kamer

De oppositie zette samen met kamerlid Voordewind van de ChristenUnie druk op de Minister om tijdens de evaluatie al actief alternatieve maatregelen uit te werken. Zij vinden de convenanten qua aantallen betrokken bedrijven te beperkt doordat het gebaseerd is op vrijwillige deelname. Kamerleden Weverling (VVD), Bouali (D66) en Van Haga benadrukten dat Nederland al heel vooruitstrevend is en juist op Europees niveau meters kunnen worden gemaakt en dat tegelijk een gelijk speelveld wordt behouden. Kamerlid Amhaouch van het CDA vroeg specifieke aandacht voor het onderscheid tussen het grootbedrijf en het mkb bij de uitdagingen van IMVO in de praktijk, onder andere in verband met de administratieve lasten en beschikbare capaciteit.

Tijdlijn nieuw beleidskader

Sinds 2014 is er een tiental IMVO-convenanten opgezet. Met deze convenanten proberen bedrijven deze risico’s te voorkomen. evofenedex is geen convenantspartner, omdat zij als vereniging sectoroverschrijdend actief is op het gebied van logistiek en internationaal ondernemen. Voor de internationaal opererende leden van evofenedex zijn de risico’s ten aanzien van IMVO dagelijkse praktijk. Op basis van deze evaluatie wordt onderzocht of de convenanten effectief zijn of dat er andere of aanvullende maatregelen wenselijk zijn. De presentatie van de hoofdlijnen van het nieuwe IMVO-beleid is gepland in het najaar, voor de behandeling van de begroting van minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder