10-10-2013  Afgelopen maand heeft de kantonrechter in Groningen zich uitgelaten over de vraag of een ontslag op staande voet van een arbeidsongeschikte werknemer, die zijn reïntegratie belemmert, mogelijk is.

Feiten

Een magazijnmedewerker die al lange tijd zijn werk niet meer kon verrichten wegens klachten aan spieren en gewrichten liep regelmatig hard - hij liep zelfs marathons. Ook verrichtte hij allerlei lichamelijk zware klussen aan zijn eigen woning. Hij werd gezien, staande op een steiger, bij het vervangen van zijn dakgoten. Zijn werkgever had zelfs beeldmateriaal van deze activiteiten. De werkgever van deze man was er klaar mee. Stellen dat je niet in een magazijn kunt werken vanwege pijn aan je gewrichten, en intussen wel klussen aan je huis, stellen dat je knieën te veel pijn doen om naar je werk te komen en intussen wel een marathon lopen.

Ontslag

De werkgever ontsloeg de werknemer op staande voet. Dat deed zij, heel verstandig, niet zozeer vanwege de twijfels aan zijn ziek-zijn, maar op grond van het feit dat de man niet met de bedrijfsarts had overlegd over de impact die zijn lichamelijk zware hobby's op zijn herstel en reïntegratie hadden.

Beoordeling

De magazijnmedewerker stelde dat hij niet ontslagen mocht worden. Zijn werkgever was hem ‘hooguit’ geen loon verschuldigd. De kantonrechter oordeelde echter dat het overtreden van controlevoorschriften weliswaar niet met ontslag bestraft kon worden, maar het tegenwerken van je herstel en reïntegratie onder omstandigheden wel. En lichamelijk zware activiteiten verrichten terwijl je moet werken aan je herstel van gewrichtsklachten, en (vooral) geen melding maken van die activiteiten aan de bedrijfsarts en/of werkgever, werd door de kantonrechter zonder meer als het tegenwerken van de reïntegratie gezien. Het ontslag hield stand.

Vragen

Leden van EVO met vragen over ontslag en reïntegratie kunnen gratis juridisch advies inwinnen bij EVO-Bedrijfsjuristen, telefoon 079 3467 346, e-mail.

EVO-Bedrijfsjuristen