België deelt onterecht boetes uit voor ontbreken CMR-vrachtbrief

Betaal de boete onder protest en laat proces-verbaal opmaken

28-06-2018 Bij onze ledenservice zijn de afgelopen twee weken meerdere meldingen binnengekomen van eigen vervoerders die in België zijn aangehouden en beboet (1500 euro) omdat zij geen CMR-vrachtbrief konden overleggen.

Naar onze mening is dit geheel ten onrechte. Immers voor het verrichten van vervoer voor eigen rekening (‘eigen vervoer’) is geen CMR- vrachtbrief vereist. Op grond van het CMR-verdrag, de Europese verordening en richtlijn voor goederenvervoer over de weg en de daarop gebaseerde wetgeving (ook de Belgische wet) geldt deze verplichting geldt alleen voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Onder protest

Wij adviseren onze leden deze boete alleen te betalen onder protest (vakje ‘betaling in consignatie’ aan laten vinken) en hiervan een proces-verbaal op te laten maken. Hierdoor is het recht bedongen om tegen de boete in bezwaar te gaan. Het is ook verstandig om een pakbon of factuur te laten zien, waarmee aantoonbaar is dat eigen klanten worden beleverd.

Opheldering

Onze juristen hebben al schriftelijk aan het Parket van het Openbaar Ministerie in Antwerpen om opheldering gevraagd en aangedrongen op restitutie van de ten onrechte oplegde boetes. Om goed overzicht van het probleem te kunnen houden, verzoeken wij ondernemers het ons te melden als zij ook voor dit ‘vergrijp’ zijn beboet. 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder