België start strengere handhaving op lading zekeren

De boetes voor overtredingen op lading zekeren en verpakkingen variëren van € 160,- tot € 2.750,-.

01-10-2018  In 2014 is er een Europese Richtlijn uitgekomen waarin aan lidstaten de opdracht is gegeven om de veiligheid van vrachtwagens en de te vervoeren goederen te verbeteren door onder andere hoogwaardige technische controles langs de weg te houden. Het lastige aan richtlijnen is dat ze alleen een resultaat aangeven, en verder aan elk land binnen de EU overlaten hoe dat resultaat behaald kan worden. Vanaf a.s. maandag 20 mei zal de wetgeving in Vlaanderen worden aangepast.Vanaf a.s. maandag 20 mei zal de wetgeving in Vlaanderen worden aangepast.

In Nederland is hiernaar gekeken en heeft men besloten dat met de bestaande regels en inspecties al aan dit doel voldaan wordt. In Nederland zal er per 20 mei dan ook niets veranderen. In Vlaanderen ligt dat anders. Daar is de richtlijn omgezet in nationale wetgeving die direct naar de normen verwijst die ook in de richtlijn worden aangegeven als mogelijkheid. Dit betekent dat in Vlaanderen de verpakking bijvoorbeeld moet voldoen aan de EUMOS 40509 norm. Dit is de reden dat er in de buitenlandse pers ook wel over de “EUMOS wetgeving’ wordt gerept. Daarnaast is in Vlaanderen nu ook de verantwoordelijkheid voor de verpakker, verzender en verlader aangescherpt om de veiligheid te helpen garanderen.

Zo moet de verpakker:

  1. informatie geven over de goederen en
  2. alternatieve van zekeren meegeven als spanbanden niet mogelijk zijn.

De verlader moet:

  1. instaan voor de verdeling van de lading over de laadvloer
  2. de TTM en aslasten respecteren
  3. informatie verschaffen over de lading (aard, massa, zwaartepunt, buitenafmetingen, beperkingen met stapelen, wrijvingsfactor en aanvullende informatie voorzover nodig bij zekeren).
  4. Correcte zekering mogelijk maken

De verzender voorziet in alle noodzakelijke documenten zoals:

  1. Beschrijving goederen
  2. Massa van de lading
  3. Infor voor de juiste verpakking
  4. Eventuele ongewone transportparameters.

Zoals je kan zien wordt daarmee de verantwoordelijkheid van o.a. verladers in Vlaanderen aanzienlijk uitgebreid. Dit is alleen van toepassing binnen Vlaanderen. In Wallonië is meer de aanpak van Frankrijk gevolgd, in die zin dat er meer regels zijn gekomen voor de inspecties langs de weg, maar niet dat er speciale aansprakelijkheid voor de verlader is gecreëerd. Ook de EUMOS normen zijn daar niet verplicht gesteld.

In Duitsland wordt er verwezen naar de bestaande regelgeving en verandert er dus in feite niets.

Met andere woorden, als je lading door of naar Vlaanderen stuurt, wees dan vanaf aanstaande maandag extra voorzichtig. De afgelopen twee weken zijn er ook al meer inspecties langs de weg geweest dan anders, dus ook de pakkans is nu sterker aanwezig.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze ledenservice.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder