25-04-2016  Een kleine maand geleden is in België de kilometerheffing ingevoerd voor het vrachtverkeer. De regeling houdt in dat de vrachtwagens die 3.5 ton of meer wegen bij gebruikmaking van de tolwegen een bedrag tussen de 0,07 en 0,20 eurocent per gereden kilometer moeten betalen. Het te betalen bedrag hangt af van het gewicht van de vrachtwagen, de uitstoot en de weg waarvan gebruik gemaakt wordt.

Brussel en Vlaanderen

Brussel en Vlaanderen samen en Wallonië zijn ieder verantwoordelijk voor de eigen wegen en infrastructuur. Daarom bepaalt elk gewest zijn heffing en tarieven onafhankelijk. Brussel en Vlaanderen voerden de kilometerheffing in als belasting.

Btw terugvorderen

De wegen van Wallonië worden beheerd door de onderneming Sofico en deze organisatie rekent voor het gebruik van de wegen een retributie. Deze retributie is onderhevig aan de btw-heffing van 21 procent. De kilometerheffing door Vlaanderen en Brussel is echter niet belast met btw, want op een belasting kan simpelweg geen btw geheven worden. Voor ondernemers die door Wallonië rijden betekent dit extra administratieve lasten, want de betaalde btw kan worden teruggevorderd dan wel verrekend worden.

Teruggave tool van Btw-plaza

Btw-plaza heeft speciaal voor de leden van EVO en Fenedex een tool ontwikkeld waarmee ondernemers snel en gemakkelijk de btw uit het buitenland kunnen terugvorderen. De specialisten van Btw-plaza verzorgen daarbij de administratieve handelingen.

Leden van EVO en Fenedex kunnen gratis gebruik maken van een speciaal Btw-plaza abonnement voor EVO leden.

Vraag gratis Login aan voor Btw-Plaza

Mailen of bellen kan ook: info@btwplaza.nl of 088 2989 898.