25-03-2016 Bedrijven met in België geregistreerde voertuigen dienen er rekening mee te houden dat hun voertuigen vanaf 1 april géén geldig Eurovignet meer hebben.

Boete

Op het moment dat een Belgische vrachtauto vanaf 1 april naar Luxemburg of Nederland rijdt, dient deze in het bezit te zijn van een Eurovignet voor gebruik van de snelwegen. Is er voor het voertuig geen geldig vignet, dan wordt hier voor beboet. Het boetebedrag is € 246 per geconstateerde overtreding.

Aanschaf

Het vignet is te koop voor een dag, week, maand of jaar. Eigenaren van een Belgische vrachtauto kunnen een vignet aanschaffen bij één van de twintig verkooppunten in België, de verkooppunten in Nederland, via www.eurovignettes.eu of een aanbieder als DKV die als service een reminder stuurt voordat het vignet verloopt.

Informatie

Bij aanschaf van een vignet zijn de volgende gegevens van belang:

  • Kenteken van het (trekkend) voertuig
  • Nationaliteit van het voertuig
  • De geldigheidsduur van het vignet
  • Het aantal assen van het samenstel (ook gelifte assen tellen mee)
  • De emissieklasse (Euronorm)

Ongeldig

Belgische vignetten zijn vanaf 1 april ongeldig. Vanaf 1 november 2015 hebben alle Belgische gewesten vignetten afgegeven met een geldigheid tot 1 april. Vignetten die eerder zijn afgegeven en dus een langere geldigheid zouden hebben, daarvan wordt het te veel betaalde bedrag, gerekend vanaf 1 april, door de gewesten teruggestort.

EVO helpt

Mocht er hulp nodig zijn om een verkooppunt van een vignet te vinden of andere vragen over het vignet zijn, dan kunt u contact opnemen met EVO ledenservice op 079-3467346 of ledenservice@evo.nl