07-12-2015  De zogenoemde Logistics Performance Index, een onderzoek naar het best functionerende logistieke land ter wereld, is opengesteld voor stemming.

In 2014 was Nederland, na Duitsland, het best functionerende logistieke land ter wereld. Dat was de conclusie van het tweejaarlijkse onderzoek van de Wereldbank: de Logistics Performance Index (LPI). In 2016 wordt de LPI opnieuw vastgesteld. Belangstellenden kunnen hun mening uitspreken over Nederland in deze enquête

Ambitieniveau

De LPI geeft een goed beeld hoe landen en regio’s zich tot elkaar verhouden en is in de praktijk de enige objectieve wereldwijde vergelijkingsmaatstaf op logistiek gebied. Daarnaast speelt deze een belangrijke rol bij investeringsbeslissingen, ook in Europa. Nationaal wordt de LPI gebruikt om het ambitieniveau te duiden. In de 'partituur naar de top' van de Topsector Logistiek is hierover opgenomen: 'Nederland is in 2020 nummer één van alle Europese landen in de World Logistics Performance Index'. 

Wereldbank

De LPI is door de Wereldbank ontwikkeld als de logistieke benchmark. De LPI maakt een vergelijking tussen 160 landen en wordt elke twee jaar uitgevoerd. Landen worden beoordeeld op zes gebieden: douaneafhandeling, infrastructuur, internationale verschepingen, kwaliteit van logistiek dienstverleners, digitale infrastructuur en betrouwbare logistiek (in tijd). Ook EVO hecht waarde aan de uitkomsten van deze enquête en zet de resultaten regelmatig in bij de uitvoering van de lobby.