17-06-2016  De Benelux-landen lopen binnen de EU ver voorop bij de omslag van wegtransport naar spoor en binnenvaart. Dat blijkt uit een studie die onder Benelux-voorzitterschap van Luxemburg is uitgevoerd.

Modal shift

Tussen 2010 en 2013 daalde het aandeel van wegvervoer in de Benelux met bijna een procentpunt tot 46,3 procent. In de EU als geheel ging het nog ruim een procent omhoog omhoog, naar 70,6 procent. De door de EU gewenste 'modal shift' blijft dus nog achterwege.

Topregio in Europa

Het is voor het eerst dat de Benelux de goederenstromen tussen de drie Benelux-landen onderling en met aangrenzende landen in kaart brengt. Algemeen beeld dat uit het rapport spreekt is dat de Benelux-regio voor het vervoer van goederen een Europese topregio is. De positieve gevolgen voor werkgelegenheid en welvaartsontwikkeling kunnen nauwelijks worden overschat.

Congestie

Belangrijke aanbevelingen van de Benelux aan de lidstaten is om nog eens goed te kijken naar oplossingen voor de congestie rondom de steden. Ook het gebruik van bestelauto’s, met name in verband met het toenemend gebruik in het kader van het thuisbezorgen van internet-aanlopen, moet aandacht krijgen.

Innovatie versterken

Het rapport van het onderzoek is gisteren in Brussel overhandigd aan vertegenwoordigers van de logistieke sector en verladers, waaronder EVO en de Belgische verladersorganisatie OTM. Beide organisaties hebben laten weten het belangrijk te vinden dat de Benelux een beeld schetst van de gehele regio.

Innovatie

Nu de Europese samenwerking stagneert is het belangrijk dat de rol van de Benelux als proeftuin voor innovatie wordt versterkt, vinden EVO en OTM. De positieve ontwikkeling van dossiers als langere voertuigcombinaties en het e-CMR moeten worden doorgetrokken.