02-07-2015  Nieuwe regels rondom de meldingsplicht Duits minimumloon moeten nog nader worden uitgewerkt. Het is dan ook onduidelijk op welke manier gemaakte toezeggingen precies worden ingevuld en wanneer ze in werking treden.

Op basis van berichten uit de Duitse media meldde EVO woensdag dat de meldingsverplichting minimumloon voor het verrichten van werkzaamheden in Duitsland wordt beperkt tot losse arbeidskrachten met een bruto loon van minder dan 2.000 euro per maand.

Datum

Het is op dit moment echter nog niet duidelijk vanaf welke datum de Duitse arbeidsminister Andrea Nahles (SPD) haar toezegging van 30 juni 2015 aan de coalitiepartners in de wetgeving verwerkt.

Loongrens

Als zij volstaat met een aanpassing van de zogenoemde Verordnung Dokumentationspflichten Mindestlohn-gesetzes door de huidige loongrens van 2.958 euro te verlagen naar 2.000 euro bruto per maand, dan komt daarmee voor buitenlandse werkgevers de aanmeldingsverplichting voor deze categorie werknemers én de documentatieverplichting van gewerkte uren te vervallen. Het is echter niet uitgesloten dat de versoepeling alleen wordt aangebracht voor de registratie van gewerkte uren.

Zodra er meer bekend wordt over de uitwerking en ingangsdatum bericht EVO leden nader.