06-07-2011  In tegenstelling tot de heersende gedachte, heeft de Rechtbank Amsterdam onlangs geoordeeld dat een bevestigingsvinkje niet voldoende is wanneer de voorwaarden online ter beschikking worden gesteld.

In de zaak bij de Rechtbank Amsterdam moesten de klanten van een bedrijf voor het sluiten van de (online) overeenkomst een vinkje plaatsen, waarmee zij verklaarden met de algemene voorwaarden van het bedrijf bekend te zijn. Volgens de rechter is dit echter onvoldoende om vast te stellen of de voorwaarden wel ter beschikking zijn gesteld, maar ook of de klanten deze voorwaarden wel konden opslaan.

De hoofdregel is dat algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn als de wederpartij een redelijke mogelijkheid is geboden om voor of bij het sluiten van de overeenkomst van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Grofweg bepaalt artikel 6:234 lid 2 BW dat als de algemene voorwaarden via de elektronische weg ter beschikking worden gesteld, aan de wederpartij de mogelijkheid moet worden geboden om deze op te slaan voor latere kennisneming. Wanneer dit niet gebeurt, dan kan een beroep op die voorwaarden niet worden gehonoreerd.

Hoewel het bedrijf in deze zaak haar voorwaarden op de website had staan en deze via een link te raadplegen waren, was dat naar het oordeel van de rechter ontoereikend. Ook het toezenden van de algemene voorwaarden in een bevestigingsmail, kon het bedrijf niet helpen. Immers de voorwaarden zijn in dat geval pas na het sluiten van de overeenkomst aan klanten ter beschikking gesteld en dat is achteraf.

De juristen van EVO adviseren daarom om in een (online) bestelproces uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren en die algemene voorwaarden aan de klant aan te bieden via een pdf-bestand of een hyperlink naar dat bestand.

Alhoewel de rechter oordeelde dat een bevestigingsvinkje niet noodzakelijk is, beveelt EVO aan om wel gebruik te maken van deze mogelijkheid. Echter, de tekst achter het vinkje is daarbij zeer belangrijk.

Voor alle ins en outs over online voorwaarden kunt u contact opnemen met de juridische afdeling van EVO, telefoon 079 3467 346 of gebruik het reactieformulier op deze pagina.