30-09-2016  Door de slechte staat van de brug over de Boven Merwede in de A27 bij Gorinchem, is Rijkswaterstaat genoodzaakt om per direct het exceptionele verkeer (meer dan tachtig ton) op deze noord-zuid as aan banden te leggen.

Lopende ontheffingen

Alle lopende ontheffingen tot tachtig ton mogen van de brug gebruik blijven maken. Nieuwe ontheffingen van meer dan vijftig ton worden niet meer verstrekt. Ontheffingen van meer dan tachtig ton met de brug in de route zijn per direct niet meer geldig en komen te vervallen.

Nieuw route-aanvraag

De afdeling ontheffingen van RDW zal, indien een gebruiker na het indienen van een nieuwe route-aanvraag een email stuurt waarin hij of zij verwijst naar dit bericht en melding maakt van zijn of haar ontheffing nummer, de aanvraag zo snel mogelijk verwerken.