26-08-2014  De zogeheten as- en totaallastbeperkingen voor de Sint Anna brug over het Twentekanaal in Hof van Twente zijn opgegeven. Dat heeft de provincie Overijssel besloten na aanvullend onderzoek.

Uit het onderzoek, dat uitgevoerd is op initiatief van de provincie, is gebleken dat de constructie en het beton van de brug sterk genoeg is om al het vracht- en landbouwverkeer te kunnen dragen.

Draagkracht

De beperkingen werden in augustus 2013 opgelegd voor de Sint Anne brug en de Markelose brug nadat onderzoek van Rijkswaterstaat had uitgewezen dat van de 28 bruggen over het Twentekanaal er 15 bruggen onvoldoende draagkracht hebben voor het zwaardere vracht- en landbouwverkeer. Om de veiligheid van het verkeer te waarborgen had Rijkswaterstaat aan wegbeheerders gevraagd ‘passende maatregelen’ te nemen.

Gedeputeerde Kok, verantwoordelijk voor mobiliteit in Overijssel, is blij dat de provincie de beperkingen voor de Sint Anna brug kan opheffen. ‘Hiermee lossen we een belangrijk knelpunt op. Het vrachtverkeer hoeft nu geen omwegen meer te maken. Dat is goed voor de economie, de bereikbaarheid en leefbaarheid van dit gebied.’

Bezwaar

EVO is nauw betrokken bij deze problematiek en heeft vorig jaar bezwaar gemaakt tegen de ingestelde beperkingen. De verladersorganisatie wees op de nadelen van het verkeersbesluit, zoals het omrijden van zwaar vrachtverkeer, de extra kosten voor het bedrijfsleven en het (noodgedwongen) moeten rijden door de bebouwde kommen van kernen als Delden, Goor en Markelo.

‘EVO heeft druk uitgeoefend op de overheid om te komen tot oplossingen voor de korte en lange termijn. EVO is dan ook blij dat de beperking voor de Sint Anna brug is opgeheven en blijft in gesprek met de overheden om hetzelfde resultaat te bereiken voor de overige bruggen’, aldus de organisatie in een reactie.