17-05-2017  De Europese Unie heeft voor het afsluiten van brede handelsakkoorden geen toestemming nodig van nationale en regionale parlementen in de lidstaten. Dit volgt uit een langverwachte uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg over het in 2013 ondertekende EU-Singapore handelsverdrag, dat nog steeds wacht op invoering. evofenedex verwelkomt de uitspraak maar benadrukt het belang van op handel gerichte akkoorden, aangezien verbreding van handelsakkoorden kan leiden tot vertraagde of zelfs het niet kunnen afsluiten van handelsakkoorden.

Investeringsbescherming

Alleen als een handelsakkoord clausules voor investeringsbescherming bevat, moet het akkoord volgens het Hof wel door nationale parlementen worden goedgekeurd. Verder bevestigt de uitspraak dat de EU – namens alle lidstaten - exclusief bevoegd is tot het onderhandelen over handelsakkoorden. De uitspraak is alleen van toepassing op het handelsakkoord met Singapore, maar kan ook invloed hebben op lopende onderhandelingen over akkoorden met bijvoorbeeld Japan en Mexico.

Focus op handel

Het afgesloten handelsakkoord met Singapore vormde een trendbreuk: Voor het eerst focuste een handelsakkoord niet alleen meer op het wegnemen van handelsbarrières, zoals het vereenvoudigen van douaneformaliteiten en inperken of verlagen van invoerrechten. Volgens evofenedex is het belangrijk dat handelsakkoorden zich toespitsen op handel en bovenal transparant tot stand komen. Focus van handelsverdragen moet daarbij zien op afschaffing van invoerrechten en quota’s, het inregelen van voorspelbare wetgeving tussen landen, simpele en gelijke douaneprocedures en een verbeterde markttoegang. Hiermee leveren handelsakkoorden economische groei en banen op.

Richtsnoeren

evofenedex vindt daarnaast dat andere onderwerpen dan handelsregulering, zoals arbeids- en milieunomen, niet in handelsakkoorden opgenomen moeten worden. Deze ook voor evofenedex belangrijke richtsnoeren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn immers in separate verdragen afgedicht. Het verbreden van handelsakkoorden kan bovendien leiden tot maatschappelijke onvrede en vertraagde of zelfs geen afsluiting van handelsakkoorden.