Zoetermeer, 17 september 2013

Verbreding A2 uitgesteld

Het kabinet bezuinigt opnieuw op infrastructuur. Het schrappen van 300 miljoen euro aan infrastructurele projecten zet de bereikbaarheid van Noord-Brabant en Limburg onder druk. Dit stellen verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) in een reactie op de Miljoenennota.

A2

Ook de geplande verbreding van de A2 tussen Deil en Den Bosch wordt op de lange baan geschoven. De verbreding van de A2 vindt niet rond 2018, maar pas na 2028 plaats.

Miljoenennota

Volgens EVO en TLN worden ondernemers door de nieuwe bezuinigingen verder op kosten gejaagd, bijvoorbeeld door de accijnzen op diesel te verhogen. De eerder aangekondigde investeringimpuls van 300 miljoen euro in wegen is geschrapt. Ook vindt er geen inflatiecorrectie op rijksuitgaven plaats, waardoor het kabinet de komende jaren nog eens 1,6 miljard euro minder investeert in infrastructuur. Deze bezuinigingen komen bovenop de reeds eerder aangekondigde miljardenbezuiniging op infrastructuur.

EVO en TLN bestempelden het Infrastructuurfonds daarom eerder al als ‘plunderpot’. De verladers en vervoerders stellen dat de bereikbaarheid en concurrentiepositie van Nederland in Europa komt steeds verder onder druk komt te staan. Het enige lichtpuntje is het schrappen van de voorgenomen forse accijnsverhoging op LNG – een veelbelovende brandstof voor het zware goederenvervoer over de weg en het water.