Bereikbaarheid regio Amsterdam-Hoorn aangepakt

Akkoord is eerste goede stap maar vergt nog wel wat uitwerking

27-11-2018  Een breed pakket aan maatregelen moet de bereikbaarheid van de regio Hoorn ten opzichte van Amsterdam flink gaan verbeteren. Het Rijk en de overheden in de regio hebben daarover een akkoord gesloten. De maatregelen zijn noodzakelijk omdat er steeds meer forensen vanuit de regio Hoorn naar Amsterdam reizen.

Het pakket bestaat uit verbeteringen op het wegennet, fiets- en openbaarvervoernetwerk. Wij vinden het akkoord een eerste stap in de goede richting om het dagelijkse fileleed te beperken en woningbouw de ruimte te geven om verder te groeien. Zonder deze stap is de leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid in het geding.

Voldoende maatregelen

Wij hebben al jaren gepleit voor passende oplossingen. Wel moet er nog aardig wat van het akkoord verder worden uitgewerkt in de vorm van onder meer studies. Wij zijn positief over het feit dat het akkoord nu gesloten is, maar zijn nog niet gerust dat het ook uit het oogpunt van het bedrijfsleven in Amsterdam, Zaanstad, Oostzaan, Hoorn en Purmerend volledig is afgehecht. Wij roepen Rijk, provincie en Metropoolregio Amsterdam haast te maken met het uitvoeren van studies, zodat een definitief besluit medio 2019 wordt genomen in de vorm van een voorkeursbesluit.

 

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder