30-07-2013   Ongeveer vijftien bruggen over het Twentekanaal worden te zwaar belast. Dat blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. De draagkracht van deze bruggen varieert tussen de 21 en 45 ton maar het komt regelmatig voor dat zwaarder beladen voertuigen van deze bruggen gebruik maken.

Omrijden

Daarom heeft Rijkswaterstaat wegbeheerders gevraagd op korte termijn maatregelen te treffen. Het gevolg is dat het zware vracht- en landbouwverkeer niet meer over deze bruggen kan rijden. Dit heeft consequenties voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. Zo wordt het vracht- en landbouwverkeer geconfronteerd met omrijroutes.

Enquête

Om de impact van het omrijden voor de EVO-Leden in kaart te brengen en een oplossingen te bieden, heeft het adviesbureau Goudappel Coffeng een enquête opgesteld. Deze enquête bestaat uit zeven onderzoeksvragen. De antwoorden op de vragen kunnen voor 15 augustus worden gemaild aan Robert Schasfoort, beleidsadviseur Oost-Nederland;