11-06-2015  De kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven dragen per 1 augustus de wettelijke taken over aan de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Tot deze taken behoren onder meer het erkennen van leerbedrijven en het borgen van kwaliteit van stageplaatsen en leerbanen voor het mbo. SBB blijft samen met het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs zorgen voor een optimale aansluiting van mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Om ondernemers te informeren over de gevolgen van deze veranderingen, organiseert VNO NCW vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten, die worden gehouden op de volgende data en locaties: