04-04-2013  Dit jaar krimpt het transportvolume in Nederland 0,3 procent ten opzichte van 2012. De verwachting voor volgend komt uit op een bescheiden groei van 1,5 procent; nog ruim 8 procent onder het niveau van 2008. Dit blijkt uit de kortetermijnvoorspelling voor het Nederlandse goederenvervoer, die Panteia/NEA voor de zestiende keer heeft gepubliceerd.

Binnenlands vervoer

Voornamelijk het binnenlands vervoer over de weg kampt met dalende volumes vanwege de malaise in de bouwsector en de krimp in de consumptie van huishoudens. Vorig jaar liet het volume een afname zien van 2,2 procent en voor dit jaar wordt een afname verwacht van 0,9 procent.

Binnenvaart

Voor 2013 wordt een vrijwel gelijk ladingvolume in de binnenvaart verwacht als vorig jaar. De transportvolumes trekken in 2014 weer iets aan, met ongeveer 1,3 procent. Opvallend is dat het vervoer van zand en grind nog steeds een dalende trend laat zien en dat deze daling in 2014 nog verder doorzet. Het verwachte volume zand- en grindvervoer ligt volgend jaar 17 procent lager dan in 2008. Het vervoer van agribulk, kolen en van nattebulkladingen doet het daarentegen relatief goed. In deze deelmarkten zijn de volumes weer redelijk op de oude niveaus teruggekeerd. Er is echter veel scheepscapaciteit toegevoegd sinds 2008, waardoor de grote schepen kampen met overcapaciteit.

Spoor

Voor 2013 voorziet Panteia/NEA een groei van 0,9 procent voor het vervoerd volume per spoor en voor 2014 een groei van 2,6 procent. Deze toename wordt gerealiseerd door het toenemende internationale spoorvervoer. Ook in het spoorvervoer liggen de verwachte volumes voor 2014 nog zo’n 2 procent onder het niveau van 2008.