24-04-2013  De douane heeft nieuwe afspraken gemaakt met het bedrijfsleven om de beschikbaarheid van douanesystemen te verbeteren. In 2015 moeten de systemen 99,5 procent van de tijd te gebruiken zijn om douaneaangifte te doen. In 2012 was dat gemiddeld 96 procent.

Maatregelen

De douane is samen met onder meer EVO, Fenex en ADS in 2012 gestart met het programma ‘Hoge Beschikbaarheid Douane Systemen’. Hierin zijn de belangrijkste maatregelen vastgesteld die nodig zijn om uiteindelijk een gemiddelde beschikbaarheid van 99,5 procent te bereiken in 2015. Vorig jaar steeg de beschikbaarheid van douaneprocessen tot 96,7 procent. Voor dit jaar is de doelstelling 97,5 procent en tot nu toe is gemiddeld 98,5 procent gehaald.

Tweejarenplan

De partijen zijn onlangs nieuwe afspraken overeengekomen en hebben deze vastgelegd in een ‘spoorboekje’, een tweejarenplan voor 2013 en 2014. De programmanaam is ook aangepast: het woord ‘systemen’ is vervangen door ‘processen’, om duidelijk te maken dat het niet gaat om alleen het IT-systeem, maar om verbetering van het hele in- en uitvoerproces.

Monitoring

Door de verdere uitbreiding van monitoring op douanesystemen wordt informatie nu sneller beschikbaar en hoeft het bedrijfsleven niet meer aan de douane te vertellen dat er een storing is.

Communicatieprotocol

Storingen zijn echter nooit helemaal uit te sluiten. Mocht er een storing optreden, dan is goede communicatie tussen overheid en bedrijfsleven, en tussen overheden onderling van groot belang. Daarvoor is inmiddels een nieuw communicatieprotocol beschikbaar, dat nog dit jaar wordt geëvalueerd.

Voor het geval alle technische middelen falen, zijn de noodprocedures herzien. Deze treden op 1 mei in werking.

Bijlagen