20-04-2017  Bedrijven maken sinds begin van dit jaar steeds vaker melding van verstoorde of vertraagde IT-douanesystemen, waardoor zij te maken krijgen met extra kosten. evofenedex heeft daarom bij de douane extra aangedrongen op een oplossing voor deze problemen, met als positief resultaat dat de douane nu te kennen heeft gegeven meer prioriteit te geven aan verbetering van de beschikbaarheid van de systemen.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht aangiften en meldingen elektronisch in te sturen naar de douane. Beschikbare en betrouwbare IT-systemen zijn daardoor een essentiële randvoorwaarde voor efficiënte bedrijfsvoering en logistiek.

Meldingen

De verstoringen in de douane IT-systemen zijn de laatste tijd verergerd. evofenedex ontving al tientallen meldingen van bedrijven die aangeven dat extra kosten worden gemaakt: “Geregeld staan vrachtwagens nodeloos te wachten omdat de douanesystemen niet werken” en “bijna elke dag halen we ‘time slots’ bij vervoerders niet door verstoringen in de douanesystemen. De extra kosten in de afgelopen weken bedroegen duizenden euro’s.”

Opwaartse lijn

evofenedex spant zich maximaal in voor verbeterde beschikbaarheid. Zo staat er elk kwartaal een overleg met de douane over dit onderwerp op de agenda. Ook stuurde evofenedex brandbrieven naar de directeur douane en de staatssecretaris van Financiën met de oproep structurele verbeteringen door te voeren. Als resultaat hiervan gaat evofenedex samen met andere koepelorganisaties en de douane op 11 mei werken aan een verbeterplan.

Overleg

Vorige maand overhandigde evofenedex ook een ‘logboek’ met concrete geanonimiseerde meldingen en casussen van bedrijven over niet-beschikbare systemen aan de douane. Kort daarna liet de douane weten de aanpak van verstoringen te intensiveren. evofenedex heeft vorige week op hoog niveau overleg gevoerd met de douane om de vorderingen te bespreken, waarbij de douane benadrukte dat het verbeteren van de beschikbaarheid de hoogste prioriteit heeft en zal houden.

Oproep: blijf melden

evofenedex roept haar leden op verstoringen of vertragingen in douane IT systemen te blijven melden. Dat kan bij Wilco Heiwegen, e-mail w.heiwegen@evofenedex.nl. Vermeld bij het melden graag ook duidelijk de gevolgen voor uw bedrijfsvoering.