“Besteed meer tijd aan veilig en gezond werken”

evofenedex roept bedrijven op de komende periode extra tijd te besteden aan het inventariseren van alle veiligheidsrisico’s op de werkvloer

05-03-2020  Onlangs kondigde de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan dit jaar extra controles uit te voeren in Nederlandse magazijnen en distributiecentra. Aanleiding hiervan is het grote risico op arbeidsongevallen met onder meer heftrucks en pallettrucks. evofenedex ziet deze risico’s ook en roept handels- en productiebedrijven op meer tijd te besteden aan veilig en gezond werken om het aantal arbeidsongevallen te laten dalen.

Een van de oorzaken van deze incidenten is de hoge werkdruk, gecombineerd met het structurele tekort aan gekwalificeerd personeel. Door deze tekorten zijn bedrijven genoodzaakt steeds vaker een beroep te doen op uitzendkrachten en flexwerkers, die met minimale ervaring en instructie in het hectische magazijnproces worden geplaatst. Juist deze groep medewerkers is vaak betrokken bij arbeidsongevallen, meldt de Inspectie.

Behoefte

Als ondernemersvereniging ziet evofenedex dat handels- en productiebedrijven behoefte hebben aan handvatten om de veiligheid in hun magazijn te vergroten. De uitverkochte ‘Dag van het Veilige Magazijn’ onderstreept dit, en ook de behoefte van bedrijven zich hierin te verbeteren. Onze ervaring is dat bedrijven bij het aanpakken van veiligheidsrisico’s voornamelijk focussen op optimalisatie van processen en technieken, terwijl oprechte aandacht en aansturing van leidinggevenden samen met gepast gedrag van de medewerkers pas echt leiden tot een veiligere werkomgeving.

Belangrijkste voorwaarde

De belangrijkste en wettelijk verplichte voorwaarde voor een gezond en veilig magazijn is een risico-inventarisatie en evaluatie, ofwel een RI&E. Toch blijkt uit recente onderzoeken dat ongeveer de helft van de bedrijven niet voldoet aan deze wettelijke verplichting een RI&E te hebben. Dit moet echt snel verbeteren. Zo’n RI&E is echter slechts het begin van een gedegen veiligheidsaanpak. Het gaat met name om de uitvoering en borging van de beschreven veiligheidsaanpak: van management tot werkvloer.

Extra risico’s

Ook kondigde de Inspectie aan te onderzoeken of werknemers wel eerlijk betaald krijgen en of de bedrijven zich houden aan regels voor arbeidstijden. Wij zien daarbij ook extra risico’s ontstaan bij bedrijven waar veel nachtwerk plaatsvindt, veel anderstaligen werken, geen tijd en aandacht is voor gedegen inwerktrajecten en waar veel jongere werknemers in dienst zijn.

Oproep

evofenedex roept bedrijven op de komende periode extra tijd te besteden aan het inventariseren van alle veiligheidsrisico’s op de werkvloer. Belangrijk is de medewerkers op de werkvloer hierbij te betrekken en deze op te leiden in veilig en gezond werken. Stel aan de hand van de geïnventariseerde risico’s gerichte maatregelen op om deze risico’s tot een minimum te beperken en bespreek deze regelmatig met je medewerkers. Een veilig magazijn is immers mensenwerk.

Hulp nodig?

Een veilig magazijn: dit is niet alleen verplicht, maar ook nog eens uitermate zinvol. Gezonde werknemers en een proces zonder ongelukken en schades dragen immers bij aan het financiële resultaat, zo simpel is het. Maar zaken als een goede veiligheidscultuur of een optimale ergonomie zijn waarschijnlijk al een stuk minder eenvoudig uit te voeren, ook al lijkt dat wel zo. evofenedex helpt je er dan ook graag mee.