08-05-2013  Als het aan de Milieucommissie van het Europees Parlement ligt, moeten nieuwe bestelauto’s vanaf 1 januari 2014 zijn voorzien van een snelheidsbegrenzing van 120 kilometer per uur. De Milieucommissie, die maandag met deze maatregel instemde, wil zo de CO2-uitstoot van bestelauto’s terugdringen.

Vraagtekens

EVO vindt het verstandig dat een dergelijke maatregel in Europees verband wordt genomen, maar zet vraagtekens bij een snelheidslimiet van 120 kilometer per uur. De voorgestelde snelheidsbegrenzing van 120 kilometer per uur is hoger dan topsnelheden die eerder door de Milieucommissie van het Europees Parlement zijn besproken. In het verleden was sprake van snelheden van 90 tot 100 kilometer per uur. Toch is ook een topsnelheid van 120 kilometer per uur lager dan de maximumsnelheid in bijvoorbeeld Nederland en Duitsland. EVO stelt dat dit het grensoverschrijdend goederenvervoer kan vertragen.

Milieu

Door de begrenzing mogen bestelauto’s in 2020 maximaal 147 gram CO2 per kilometer uitstoten. Eerder werd gesproken over 95 gram, gelijk aan de norm voor personenauto’s. Dat de norm op 147 gram lijkt uit te komen, is goed nieuws, aldus EVO, ook voor het milieu. Bij een lagere CO2-norm moeten bedrijven eerder hun toevlucht nemen tot vrachtauto’s, wat het beoogde milieueffect teniet doet.

Overigens moet het Europees Parlement hierover nog een besluit nemen. Het is dus nog niet zeker dat de maatregel doorgaat.