28-06-2017  Er is weer een stap gezet op weg naar drempelloos data delen in de logistiek. Jan Bert Schutrops, president Vopak Nederland en voorzitter van de Stuurgroep van het Neutraal Logistiek Informatie Platform, nam de bèta-versie van iShare gisteren in ontvangst.

Data delen

Met dit afsprakenstelsel is het vanaf 2018 mogelijk dat iedereen met iedereen op een simpele en gecontroleerde manier data deelt. Ook met tot dusver onbekende partijen.

Co-creatieproces

De afgelopen maanden heeft een grote verscheidenheid aan logistieke partijen, waaronder evofenedex, intensief gewerkt aan het ontwikkelen van het afsprakenstelsel. Publieke en private partijen, vragers en aanbieders van data én softwareleveranciers hebben bijgedragen aan het co-creatieproces.

Intensiever samenwerken

Met het iShare-project wil de Topsector Logistiek samenwerking in de keten aanjagen, omdat zij van mening is dat er op dat terrein nog veel te winnen valt. Het ontbreken van overkoepelende afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie is een belemmering voor intensiever samenwerken in de keten.

Spelregels

Organisaties die met hun eigen apps, websites, platformen of programma’s gebruikmaken van iShare, voldoen aan de spelregels van het afsprakenstelsel. De spelregels zorgen ervoor dat de gegevensuitwisseling veilig is, de privacy hierbij is geborgd en dat deelnemende organisaties aan de juridische eisen voldoen.

Oproep

De komende maanden wordt het afsprakenstelsel in proof of concepts verder beproefd. Dat gebeurt al door bestaande co-creatiepartners, maar ook nieuwe partijen worden hiertoe uitgenodigd. Logistieke partijen en ICT-bedrijven die belangstelling hebben om iShare in de praktijk te beproeven, kunnen zich melden via info@iShare-project.org.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder