Betere doorstroming N201

Provincie wil geen verbreding en aanpassing snelheid

11-01-2019  Gedeputeerde Staten van Utrecht willen de doorstroming van de N201 (Hilversum-Zandvoort) verbeteren zonder dat weg verbreed wordt of dat de snelheid wordt aangepast. Wel worden knelpunten, zoals de beruchte S-bocht bij Mijdrecht en de situatie bij de aansluiting met de snelweg A2 aangepakt.    

Het Utrechtse provinciebestuur komt tot dit besluit na vier denkrichtingen te hebben onderzocht om de druk bereden provinciale weg toekomstbestendig te maken. De provincie zal het gekozen voorstel het komende jaar uitwerken, in samenspraak met belanghebbenden en omwonenden. Dan worden ook oplossingen besproken voor de belangrijkste knelpunten. De S-bocht bij Mijdrecht (Hofland) zal in elk geval verdwijnen en ook de aansluiting van de N201 met de A2 wordt verbeterd.

Drukste weg Utrecht

De provinciale weg N201 loopt door de provincies Noord-Holland en Utrecht. De hele weg is ruim 56 kilometer lang en verbindt Zandvoort met Hilversum. Het Utrechtse gedeelte van deze weg is 16,3 kilometer lang en loopt vanaf het aquaduct bij Amstelhoek tot net voorbij Vreeland. In Utrecht en in Noord-Holland behoort de N201 tot de drukst bereden provinciale wegen, onder andere omdat deze weg een verbinding vormt tussen de A4, Schiphol, A2 en A27.

Vier denkrichtingen

Het afgelopen half jaar zijn vier denkrichtingen onderzocht. Combinaties met of zonder verbreding tot twee keer twee rijstroken en wel of geen verhoging van de maximumsnelheid tot 100 kilometer per uur, maar ook een variant waarbij de maximumsnelheid verlaagd werd tot 60 km/h met een wegafsluiting bij het aquaduct Amstelhoek en een afsluiting tussen de N523 en Kortenhoef werden besproken. Voor elk van deze denkrichtingen is een kostenraming gemaakt. Per richting zijn de effecten op verkeer, geluid, luchtkwaliteit, natuur en landschappelijke inpassing gewogen. Geen van de varianten heeft louter positieve effecten.

Oplossing voor de korte termijn

Uit onderzoeken blijkt ook dat het verkeersaanbod alleen maar zal toenemen. Wij hebben dan ook telkens gepleit, dat verbreding tot twee keer twee rijstroken onze voorkeur heeft. Deze oplossing is ook toekomstbestendig, omdat filevorming op termijn wordt vermeden. Het is niettemin goed voor bewoners en bedrijfsleven dat er nu oplossingen voor de korte termijn worden gerealiseerd. Op de lange termijn zal blijken of deze keuze effectief zal zijn; de N201 zal dan ook onze aandacht blijven houden.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder