02-01-2014  De treinen op de Betuweroute rijden sinds gisteren met groene stroom. De spoorvervoerders die gebruikmaken van de Betuweroute hebben gezamenlijk windenergie ingekocht. Zij doen dit via de Coöperatieve Inkoopvereniging Elektriciteit Betuweroute (CIEBR).

Energieverbruik

In 2013 reden ruim 21.000 treinen over de Betuweroute, wat overeenkomt met ruim een miljoen vrachtauto’s per jaar. Bijna 80 procent van deze treinen rijdt met een elektrische locomotief. Het totale energieverbruik op de Betuweroute wordt voor 2014 ingeschat op zo’n 60.000 Mwh, ongeveer net zoveel als het jaarlijkse energieverbruik van circa 17.000 huishoudens.

Windenergie

Om zeker te zijn dat groene stroom wordt geleverd, zijn zogeheten garanties van oorsprong afgegeven. Dit zijn certificaten die aantonen dat elektriciteit afkomstig is van windkracht, waterkracht, zonnekracht of biomassa. De certificaten voor de Betuweroute zijn aan CIEBR verstrekt voor 2014 en 2015. De garanties zijn specifiek uitgegeven voor de productie van windenergie.