07-09-2016  De Betuweroute trekt de grens over, Duitsland in. Werkzaamheden daarvoor hebben tot gevolg dat de capaciteit van de Betuweroute enkele jaren beperkt is. EVO maakt zich hard voor ongehinderd spoorgoederenvervoer tijdens de bouw.

In EVO Logistiek 4 een artikel over de werkzaamheden aan het zogenoemde derde spoor en over de inspanningen van EVO. Volgens EVO-beleidsadviseur Thomas Reitsma is het voor het Nederlandse bedrijfsleven cruciaal dat transport via het spoor goed blijft draaien.

Consequenties

"Het spoorvervoer is voor veel bedrijven in Nederland erg belangrijk in hun bedrijfsvoering. Afspraken over leveringen moeten worden nagekomen, anders heeft dat financiële consequenties", zegt Reitsma.

Voorzitter Machiel van der Kuijl heeft namens EVO zitting in de Stuurgroep Derde Spoor Duitsland. Deze groep, die verder onder meer bestaat uit het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail, zet in op ongehinderd spoorgoederenvervoer tijdens de bouw van het derde spoor.