27-03-2014  Drie talentvolle studenten logistiek hebben donderdag een speciale beurs ontvangen, de zogenoemde topsectorbeurs Logistiek. Ze ontvingen deze tijdens de verkiezingen van de Logistiek Manager van het jaar in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

De drie winnaressen zijn Milana Davidonyte (Logistics & Transport Management aan de hogeschool NHTV), Carolin Grygowski (Logistiek & Technische vervoerskunde aan de hogeschool Windesheim) en Marloes van der Linden (Logistiek & Technische vervoerskunde aan de hogeschool van Rotterdam).

Excellent

In het Nationaal Techniekpact, dat in mei 2013 werd gesloten door ondernemers, overheid, onderwijs en de sociale partners, werd afgesproken dat bedrijven uit de topsectoren 1000 beurzen beschikbaar stellen voor de meest gemotiveerde en excellente studenten. Om het goede voorbeeld te geven aan andere werkgevers, stelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 3670 euro per beurs beschikbaar voor deze logistieke talenten.

Initiatieven zoals het geven van beurzen zijn volgens de topsector logistiek essentieel om van Nederland het best presterende logistieke land ter wereld te maken. Vorige week werd door de Wereldbank nog bekend gemaakt dat Nederland wereldwijd het op één na best presterende logistieke land is, na Duitsland.

Oproep

‘Om Duitsland voorbij te streven zijn talenten zoals Milana, Carolin en Marloes essentieel’, betoogt Aad Veenman, boegbeeld van de topsector Logistiek. ‘Ik roep bedrijven die nog geen logistieke beurzen aanbieden, dan ook op om ook mee te doen’.

Logistiek omvat alle kennis die nodig is om goederen- en informatiestromen te plannen, te organiseren, uit te voeren en te besturen. Tot de bedrijven in de topsector Logistiek behoren verladers, logistieke dienstverleners, havenbedrijven en transportbedrijven. Gezamenlijk met de overheid en kennisinstellingen werken zij aan een agenda om als Nederland op logistiek gebied een internationale positie te verwerven.