26-06-2013   Rederijen mogen alleen bewapende private beveiligers op koopvaardijschepen inzetten als Defensie dit niet meer zelf kan doen. Dit stelt verladersorganisatie EVO vandaag in een gesprek met de Vaste Kamercommissie van Defensie.

VPD’s

De Kamercommissie sprak vandaag over de inzet van VPD's (‘Vessel Protection Detachments’) en het geweldsmonopolie van de overheid. VPD's zijn mariniers die koopvaardijschepen tegen piraten beschermen.

Onduidelijk

EVO staat kritisch tegenover het toestaan van bewapende private beveiligers voor koopvaardijschepen. Het kabinet moet eerst meer doen om de inzet van mariniers aan te laten sluiten bij de dagelijkse operatie van rederijen, alvorens het geweldsmonopolie te delegeren aan marktpartijen. Zo is het minimumaantal van VPD's 11 mariniers. Slechts in uitzonderingsgevallen mag een kleiner team worden ingezet, maar het is nog onduidelijk onder welke voorwaarden dit mag.

Grenzen

De commissie-De Wijkerslooth onderzocht in oktober 2011 de mogelijkheden voor private beveiliging van koopvaardijschepen. De commissie concludeerde dat er alleen naar private beveiliging kan worden gekeken als Defensie absoluut niet in staat is om aan de zorgplicht van de staat, het beschermen van burgers en goederen, te voldoen.

EVO is het hiermee eens. Voordat de overheid private beveiligers toestaat, moet eerst vast komen te staan dat Defensie haar grenzen heeft bereikt.