02-09-2013  In de nacht van 9 september op 10 september 2013 voert het Agentschap Wegen en Verkeer onderhouds- en herstelwerk uit in de Bevrijdingstunnel in Antwerpen (A12).

Hinder

Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken wordt alleen ’s avonds en ‘s nachts gewerkt, tussen 19.00 en 6.00 uur. Beide tunnelkokers zijn dan dicht en het verkeer wordt bovengronds omgeleid. Overdag is de tunnel open.

Grote vernieuwing

Deze onderhoudswerken staan los van de grote vernieuwing van de technische uitrusting van de Bevrijdingstunnel die vanaf vandaag loopt en een viertal maanden zal duren (ook nachtwerk).