26-01-2015 Het beweegbare deel van de Drachtsterbrug in Friesland is tot en met 31 maart 2015 beschikbaar.

De periode tot eind maart 2015 wordt gebruikt om de bouw van het aquaduct aan de zuidzijde in het Van Harinxmakanaal af te ronden. Hierna wordt dit deel van het kanaal weer vrijgegeven voor het vaarverkeer. Aannemer Heijmans gaat direct daarna aan de slag met de noordzijde van het kanaal, waardoor het vaarverkeer met een doorvaarhoogte van 5.20 meter gebruik kan maken van het nieuwe zuidelijk deel.

Gestremd

Vanaf 1 april tot 15 mei is dan de noordzijde van het kanaal voor het beweegbare deel van de brug gestremd. In deze periode worden de benodigde ankerpalen voor dit deel van het aquaduct aangebracht. Alleen de zuidzijde van het kanaal (onder het vaste deel van de brug) is op dat moment beschikbaar voor het vaarverkeer. Hierdoor geldt de hoogtebeperking van 5.20 meter. In het vaarseizoen, van 15 mei tot 15 september, is het gehele kanaal weer vrij voor alle vaarverkeer en draait de brug weer. Vanaf 15 september 2015 geldt er wederom een stremming aan de noordzijde van het kanaal omdat het tweede aquaductdeel dan wordt gebouwd. Voor de beschikbare vaarroute langs de zuidzijde geldt dan weer de hoogtebeperking van 5.20 meter. Zodra het werk aan de noordzijde van het kanaal afgerond is wordt de stremming opgeheven. Dit is ergens in het voorjaar van 2016.

Noodzakelijk

De stremming in het kanaal is noodzakelijk om het aquaduct aan de Drachtsterweg te bouwen. Deze wordt naast de bestaande brug gebouwd en krijgt 2x2 rijstroken met een ruim fiets- voetpad, waardoor de Drachtsterbrug medio 2016 opgeheven kan worden.

Periode Beschikbaarheid Drachtsterbrug
1 april 2015 – 14 mei 2015 Zuidzijde kanaal beschikbaar (hoogtebeperking tot 5.20 meter)
15 mei 2015 – 14 sept 2015 Gehele kanaal beschikbaar (geen hoogtebeperking)
15 sept 2015 – voorjaar 2016* Zuidzijde kanaal beschikbaar (hoogtebeperking tot 5.20 meter)

*datum is afhankelijk van de voortgang van de bouw van het aquaduct met als uiterlijke datum 15 mei 2016.