18-09-2012  In een eerste reactie op de begrotingsvoorstellen voor het jaar 2013, waarschuwen EVO en TLN voor de kwalijke uitwerking van de bezuinigingen op de aanleg van infrastructuur op het economische herstel en de noodzakelijke groei. Ook zijn de belangenorganisaties niet te spreken over de effecten van de afschaffing van het belastingvoordeel op de rode diesel.

Forenzentaks

EVO en TLN zijn verheugd te lezen dat voor een deel van de gebruikers van zakelijke bestelauto’s het leed van de forenzentaks wordt verzacht, al geldt dat alleen voor bedrijven waarvan de werknemers bijna altijd vanuit huis met een bestelbus naar hun eerste klus rijden. ‘Desondanks gaan tienduizenden goederenvervoerders en productie- en handelsbedrijven de pijn keihard voelen in hun logistieke operatie’, aldus EVO en TLN.

Quick wins

De overheid moet bezuinigingen om het huishoudboekje weer op orde te krijgen. In de huidige bezuinigingsdrift is echter vooral gekeken naar quick wins om snel geld bij elkaar te krijgen, in plaats van structurele hervormingen.

Infrastructuur

Ook op de aanleg van infrastructuur wordt flink bezuinigd. Belangrijke projecten als de A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, A27 Houten-Hooipolder en de A12/A15 Arnhem-Nijmegen en de A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes lopen hierdoor nu al minimaal een jaar vertraging op. Zeer onverstandig, vinden TLN en EVO. Juist een goede infrastructuur is de smeerolie van onze economie en economisch herstel. De huidige aanpak van de files werkt, maar is nog lang niet klaar. Wanneer er op de korte termijn te veel wordt gesneden, lopen we een groot risico dat we over enkele jaren weer stilstaan.

Tekort aan veilige parkeerplaatsen

Verder zijn TLN en EVO ontevreden met de vertraging in de aanpak van verzorgingsplaatsen, waardoor nijpende tekorten aan voldoende en veilige parkeerplaatsen voor vrachtauto’s een probleem blijven.

Rode diesel

De afgelopen jaren zijn verladers en vervoerders hard getroffen door de economische crisis en stijging van de brandstofprijzen. De geplande afschaffing van het belastingvoordeel op rode diesel is daarom een pittige aderlating. Vooral ondernemers in het koelvervoer en het interne transport met heftrucks kunnen hierdoor nog een kostenverhoging tegemoet zien.

Reiskostenvergoeding

Het lijkt erop dat de strijd van EVO om zakelijke bestelautorijders te ontzien bij de forenzentaks, zijn eerste vruchten afwerpt. Voor werknemers die (bijna) altijd van huis naar hun eerste klus rijden en vice versa geldt dat die kilometers niet als woon-werkverkeer worden aangemerkt, zo staat in het Belastingplan 2013.

Administratieve lasten

Dit is goed nieuws voor veel ondernemers die hun werknemers om die reden hun zakelijke bestelauto’s mee naar huis laten nemen. Volgens EVO wordt hiermee tegemoet gekomen aan een aanzienlijk deel van de duizenden verontruste ondernemers. EVO vreest wel dat het voor deze doelgroep leidt tot meer administratieve lasten en dat er een schemergebied blijft bestaan. Bovendien blijft de inzet van EVO om de hele categorie zakelijke bestelauto’s te ontzien.