Goede infrastructuur belangrijk

16-11-2021  De korting van 20 miljoen euro op het budget voor mobiliteitsmaatregelen in de Duin- en bollenstreek is voorlopig van tafel. Het bezuinigingsvoorstel van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is niet aangenomen. evofenedex kan zich goed vinden in het besluit.

Gevolgen voor bedrijven en burger

In de begroting van 2022 deed de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een voorstel om 20 miljoen euro te korten op het desbetreffende budget. Eind oktober waarschuwden evofenedex en TLN voor de negatieve gevolgen van de bezuiniging voor de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. Het plan van aanpak voor de ontsluiting van beide streken zou dan niet meer haalbaar zijn. Er zou alleen ruimte zijn voor cosmetische aanpassingen, terwijl een goede infrastructuur essentieel is om aantrekkelijk te blijven als vestigingsgebied voor bedrijven en burgers. Het plan van aanpak was in 2018 samen met het bedrijfsleven, waaronder evofenedex, opgesteld en destijds overgenomen door provincies Zuid-Holland en Noord-Holland.

Motie voor oplossingen

Op woensdag 10 november dienden Jacco Schonewille (CU/SGP), Jeroen van Dijken (VVD) en Michel Rogier (CDA) tijdens de Provinciale Statenvergadering een motie in om de bezuiniging ‘te parkeren’. Zij stelden voor om te wachten op de uitwerking van het plan van aanpak dat eerder is opgesteld. Ook benadrukte hun motie het belang van oplossingen voor mobiliteitsknelpunten in de Duin- en Bollenstreek. Doordat de motie is aangenomen, is de bezuiniging voorlopig van de baan. evofenedex houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.    

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder