21-01-2015  Als het kabinet bezuinigt op de sluisbedieningstijden in Oost-Nederland, brengt dat de betrouwbaarheid van de binnenvaart in deze regio in gevaar. Omdat er dan te veel vertragingen ontstaan, stappen bedrijven minder snel over op de binnenvaart.

Schade voorkomen

EVO, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), BLN-Koninklijke Schuttevaer en Port of Twente vragen minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu daarom de aangekondigde bezuinigingen in deze regio te verzachten, zodat bedrijven in 2015 en de jaren daarna geen extra wachttijden ondervinden. Dat voorkomt volgens de organisaties schade aan het bedrijfsleven en de binnenvaart.

Oost-Nederland

De Twentekanalen moeten volgens de plannen 57 uur aan sluisbedieningen inleveren, waardoor er 144 uur per week overblijven. EVO, het CBRB, BLN-Koninklijke Schuttevaer en Port of Twente berekenden dat - als de ladingsstromen gelijk blijven - er minimaal 162 uur nodig is om het huidige scheepverkeer niet te vertragen.

Bezuiniging

Het kabinet wil bezuinigen op het aantal uren waarop sluizen en bruggen worden bediend. Bedrijven die voor hun bevoorrading en afzet afhankelijk zijn van de binnenvaart, krijgen hierdoor met vertragingen en dus hogere kosten te maken. Dat zorgt volgens EVO, het CBRB, BLN-Koninklijke Schuttevaer en Port of Twente voor een verslechtering van hun concurrentiepositie en een slechter vestigingsklimaat voor Nederland. Deze bezuiniging kost Nederland dus uiteindelijk veel meer dan de maatregel mogelijk oplevert. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de bezuinigingen.