11-06-2013  Een beoogde bezuiniging door het kabinet op de bediening van sluizen en bruggen werkt contraproductief. Dat zegt verladersorganisatie EVO.

Het kabinet wil de bedieningscapaciteit van sluizen en bruggen terugbrengen. In sommige gevallen gaat het om een reductie met 45 procent. De maatregel betekent dat veertig fulltime banen geschrapt worden, waarmee ongeveer twee miljoen euro wordt bezuinigd.

Kosten

Maar volgens verladersorganisatie EVO schiet de overheid zich met deze maatregel in de voet. ‘Bedrijven die voor hun bevoorrading en afzet afhankelijk van de binnenvaart zijn krijgen hierdoor met vertragingen, en dus hogere kosten te maken. Dat zorgt voor een verslechtering van hun concurrentiepositie, minder belastinginkomsten voor de overheid en een slechter vestigingsklimaat voor Nederland’, aldus de organisatie.

Voornemen

EVO maakt zich momenteel sterk bij lokale en landelijke overheden voor het handhaven van de nu geldende bedieningstijden bij bruggen en sluizen. Volgende week dinsdag is er in de Tweede Kamer een debat over dit kabinetsvoornemen. EVO hoopt dat tijdig ingezien wordt dat het plan contraproductief zal werken.