17 juni 2013

‘Sluisbeleid kabinet snijdt geen hout’

EVO wil dat het kabinet de voorgenomen bezuiniging op sluisbedieningstijden schrapt. Volgens de verladersorganisatie levert de bezuiniging nauwelijks iets op, terwijl de kosten voor het bedrijfsleven stijgen. EVO roept de Tweede Kamer, die morgen over de bezuiniging debatteert, op zich uit te spreken tegen het plan.

Eerder riep het kabinet bedrijven nog op om meer gebruik te maken van de binnenvaart. EVO, belangenbehartiger van bedrijven die eigenaren zijn van goederen, stelt daarom dat het kabinet met deze bezuiniging tegen haar eigen beleid indruist.

Bezuiniging

Het kabinet wil bezuinigen op het aantal uren waarop sluizen en bruggen bediend worden. Daarbij gaat het om veertig fulltime banen – wat twee miljoen euro moet opleveren. Door de bezuiniging wordt de bedieningscapaciteit van sluizen op sommige plekken met 45% gekort. Bedrijven die voor hun bevoorrading en afzet afhankelijk van de binnenvaart zijn, krijgen hierdoor met vertragingen en dus hogere kosten te maken. Dat zorgt voor een verslechtering van hun concurrentiepositie en een slechter vestigingsklimaat voor Nederland. Dat kost veel meer dan de twee miljoen die de maatregel lijkt op te leveren.

Tegenstrijdig

Het kabinet druist met deze bezuiniging in tegen haar eigen beleid. Al enige jaren vraagt de overheid het bedrijfsleven meer gebruik te maken van de binnenvaart – het zou files verminderen. Dan zijn de druiven zuur als bedrijven die dat gedaan hebben ineens het tijdsbestek van laad- en losmogelijkheden met bijna vijftig procent zien dalen. Voor bedrijven die de overstap naar de binnenvaart overwegen is de maatregel een extra reden de overstap niet te maken.