Zoetermeer, 18 september 2012

Ondernemers gaan maatregelen keihard voelen

In een eerste reactie op de begrotingsvoorstellen voor het jaar 2013, waarschuwen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO voor de kwalijke uitwerking van de bezuinigingen op de aanleg en onderhoud van infrastructuur op het economische herstel en de noodzakelijke groei. Ook zijn de belangenorganisaties niet te spreken over de effecten van de afschaffing van het belastingvoordeel op de rode diesel. EVO en TLN zijn verheugd te lezen dat voor een deel van de gebruikers van zakelijke bestelauto’s het leed van de forenzentax wordt verzacht. Dat geldt wel alleen voor bedrijven waarvan de werknemers bijna altijd vanuit huis met een bestelbus naar hun eerste klus rijden. Desondanks gaan tienduizenden goederenvervoerders en productie- en handelsbedrijven de pijn keihard voelen in hun logistieke operatie.

Infrastructuur

De overheid moet bezuinigingen om het huishoudboekje weer op orde te krijgen. In de huidige bezuinigingsdrift is echter vooral gekeken naar quick wins om snel geld bij elkaar te krijgen, in plaats van structurele hervormingen. Ook op de aanleg van infrastructuur wordt flink bezuinigd. Belangrijke projecten als de A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, A27 Houten-Hooipolder en de A12/A15 Arnhem-Nijmegen en de A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemneslopen hierdoor nu al minimaal een jaar vertraging op. Zeer onverstandig, vinden TLN en EVO. Juist een goede infrastructuur is de smeerolie van onze economie en economisch herstel. De huidige aanpak van de files werkt, maar is nog lang niet klaar. Wanneer er op de korte termijn te veel wordt gesneden, lopen we een groot risico dat we over enkele jaren weer stil staan.Verder zijn TLN en EVO ontevreden met de vertraging in de aanpak van verzorgingsplaatsen, waardoor nijpende tekorten aan voldoende en veilige parkeerplaatsen voor vrachtauto’s een probleem blijven.

Rode diesel

De afgelopen jaren zijn verladers en vervoerders hard getroffen door de economische crisis en stijging van de brandstofprijzen. De geplande afschaffing van het belastingvoordeel op rode diesel is daarom een pittige aderlating. Met name ondernemers in het koelvervoer en het interne transport met heftrucks kunnen hierdoor nog een kostenverhoging tegemoet zien.

Reiskostenvergoeding

De strijd van met name EVO om zakelijke bestelautorijders te ontzien bij de forenzentax lijkt nu zijn eerste vruchten te hebben afgeworpen. Voor werknemers die (bijna) altijd van huis naar hun eerste klus rijden en vice versa geldt dat die kilometers niet als woon-werkverkeer zullen worden aangemerkt, zo staat in het Belastingplan 2013. Dit is goed nieuws voor veel ondernemers die hun werknemers om die reden hun zakelijke bestelauto’s mee naar huis laten nemen. Volgens EVO wordt hiermee tegemoet gekomen aan een aanzienlijk deel van de duizenden verontruste ondernemers. EVO vreest wel dat het voor deze doelgroep zal leiden tot meer administratieve lasten en dat er een schemergebied blijft ontstaan. Bovendien blijft de inzet van EVO om de hele categorie zakelijke bestelauto’s te ontzien.