20-03-2014  De eenmalige 16 procent crisisheffing in de vorm van een eindheffing in 2013 was een van de fiscale maatregelen uit het begrotingsakkoord van kabinet-Rutte II in april 2012. Werkgevers zijn deze heffing verschuldigd voor werknemers met een hoger loon dan 150.000 euro in 2012.

Maatregel verlengd

Deze crisisheffing zou eenmalig zijn, maar de maatregel is verlengd in 2014. De vorm en wijze van heffing blijven ongewijzigd: de werkgever is een 16 procent eindheffing verschuldigd indien en voor zover het door werknemers genoten loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in 2013 hoger is dan 150.000 euro. Dit loon wordt geacht per 31 maart 2014 te zijn genoten en de eindheffing moet in het eerste aangiftetijdvak daarna door de werkgevers op aangifte worden voldaan.

Bescherming van eigendom

Belastingadviseurs zijn van mening dat de heffing in strijd is met het beginsel van bescherming van eigendom, aangezien de heffing ook geldt voor loon van voor het Lenteakkoord. Zij zijn ook van mening dat deze heffing in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Ondernemers die meer dan 150.000 euro aan winst hebben behaald, betalen de heffing niet.

Bezwaar

Ondernemers kunnen (opnieuw) bezwaar aantekenen tegen de 16 procent crisisheffing die zij ook in 2014 aan de Belastingdienst moeten voldoen. Dit bezwaar moet binnen zes weken na de dag van voldoening van de eindheffing bij de Belastingdienst worden ingediend.

EVO-leden kunnen voor meer informatie contact opnemen met EVO-Bedrijfsjuristen, telefoon 079 3467 346. Een model-bezwaarschrift is daar beschikbaar.