25-02-2013  In het Lenteakkoord van vorig jaar is een eenmalige crisisheffing afgesproken. Die afspraak houdt in dat werkgevers 16% werkgeversheffing moeten betalen op lonen van meer dan 150.000 euro.

Deze belasting wordt geheven over het loon van werknemers die in 2012 meer dan 150.000 euro aan salaris hebben ontvangen. Het is alleen de werkgever die deze 16% loonbelasting moet afdragen en kan die dus niet afwentelen op de werknemer.

31 maart

Het ‘genietingstijdstip’ van het loon van meer dan 150.000 euro is fictief op 31 maart 2013 gesteld. Dit betekent dat die 16% belasting moet worden aangegeven in de loonbelastingaangifte waarbinnen 31 maart 2013 valt. In de meeste gevallen zal dit de aangifte zijn die in april wordt ingediend en betaald.

Onterecht

Belastingadviseurs zijn van mening dat de heffing in strijd is met het beginsel van bescherming van eigendom, aangezien de heffing ook geldt voor loon van voor het Lenteakkoord. Zij zijn ook van mening dat deze heffing in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Ondernemers die meer dan 150.000 euro aan winst hebben behaald betalen de heffing niet.

EVO-leden kunnen met vragen contact opnemen met EVO-Juridische Bijstand. Een model-bezwaarschrift is daar beschikbaar.