14-11-2011 In het najaar is de kans op dichte mist groot. Het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) verbiedt het vervoer als het zicht door mist, sneeuw of regen minder is dan 50 meter.

Voor gevaarlijke stoffen in transporteenheden met tanks groter dan 3000 liter, voor vuurwerk boven de vrijgestelde hoeveelheden van sectie 1.1.3.6 en vuurwerk met de UN-nummers 0336 en 0337 met een netto explosieve massa van meer dan 20 kg, geldt het verbod als het zicht minder dan 200 meter is.

Het besluit om niet te rijden, is de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Hij is in staat om bij aanvang van de rit of onderweg de keuze te maken of rijden nog verantwoord is.

Meer informatie staat in de EVO-Kennisbank.