01-11-2012  Gemeente Delft streeft naar aanzienlijke efficiencyverhoging en verduurzaming van stedelijke distributie binnen de gemeentegrenzen. Dat moet gebeuren door het aantal verkeersbewegingen te minimaliseren. Hiervoor hebben bijna 20 leveranciers van de binnenstad de zogeheten Last Mile Scan ingevuld. De Last Mile Scan is een objectief hulpmiddel waarmee vervoerders of leveranciers direct inzicht kunnen krijgen in de huidige kosten van de bevoorrading van afnemers in Delft.

EVO nodigt meer leden die goederen in Delft leveren of ontvangen uit om aan de Last Mile Scan mee te doen. Alle gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Bundeling

Beroepsvervoerders krijgen - waarschijnlijk begin volgend jaar - de mogelijkheid om op basis van de scan aan de gemeente een aanbod te doen voor bundeling van goederenstromen. De vervoerder met 'de beste papieren' kan met verladers en ontvangers contracten afsluiten en krijgt van de gemeente enkele voordelen bij het leveren in de binnenstad.

Bij de beoordeling van de offertes gaat het overigens niet alleen om de kosten. Ook kwaliteit van de logistieke dienstverlenging en verduurzaming spelen een belangrijke rol.

De scan is ontwikkeld in samenwerking met een aantal partijen, waaronder Connekt, Buck Consultants en TLN.