Versoepelingen voor chauffeurs onderweg

Leestijd: 4 minuten

26-01-2022  Tijdens de persconferentie hebben premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. De versoepelingen zijn vandaag, 26 januari, ingegaan. Voor de beroepschauffeurs die onderweg zijn, betekent dit dat bijna alle faciliteiten weer open zijn. Hoe het precies zit, lees je hier.

Allereerst geldt voor de wegrestaurants nu het volgende: 

 • Wegrestaurants behorend bij het hoofdwegennet zijn tijdens de reguliere tijden open. Na 22:00 uur zijn ze alleen open voor beroepschauffeurs. Afhaal voor iedereen mogelijk. Er is geen CTB-plicht (coronatoegangsbewijs) voor beroepschauffeurs, wel voor alle andere klanten.
 • Wegrestaurants behorend bij het onderliggend wegennet mogen open voor iedereen van 05:00 – 22:00 uur, onder voorwaarden: 1,5 meter afstand, geplaceerd (vaste zitplaats), mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen op locatie. CTB-plicht geldt voor particulieren en voor beroepschauffeurs.
 • Afhaal na 22:00 uur blijft mogelijk bij alle wegrestaurants.

Internationaal transport

 • De green lanes blijven gehandhaafd, ook met het VK. 
 • De test- en quarantaineverplichting geldt dus niet voor beroepschauffeurs die van buiten de EU naar de EU rijden.

Tankstations

 • Tankstations blijven open tijdens de reguliere openingstijden, ook de shops.  
 • Voor de horeca in tankstations aan het onderliggend wegennet geldt: horeca mag open van 05:00 tot 22:00 uur, na 22:00 uur is alleen afhaal mogelijk. Als klanten zittend in het horecadeel hun consumptie nuttigen, moet een CTB getoond worden, ook door beroepschauffeurs.
 • Voor de horeca in tankstations behorend bij het hoofdwegennet geldt: tijdens de reguliere tijden open voor iedereen, afhaal ook voor iedereen mogelijk. Hier geldt wel een CTB-plicht, maar niet voor beroepschauffeurs. Afhaal na 22:00 uur is mogelijk.

CBR en rijles

 • Rijexamens en rijlessen mogen doorgaan tijdens de reguliere openingstijden.
 • Theorie-examens mogen doorgaan, met inachtneming van alle maatregelen: 1,5 meter afstand, geplaceerd (vaste zitplaats), mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen op locatie.
 • Theorielessen noodzakelijk voor de uitoefening van beroep en/of bedrijf mogen doorgaan, met inachtneming van alle maatregelen: 1,5 meter afstand, geplaceerd, mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen op locatie.
 • Theorielessen niet noodzakelijk voor de uitoefening van beroep en/of bedrijf mogen weer fysiek plaatsvinden. Ook hier met inachtneming van alle maatregelen: 1,5 meter afstand, geplaceerd, mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen op locatie.  
 • Bij het geven van rijles mogen maximaal twee personen in het voertuig aanwezig zijn, tenzij een derde persoon noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep en bij het wegbrengen en halen van leerlingen.
 • De maximale groepsgrootte voor motorrijlessen vervalt, omdat ook het advies over de maximale groepsgrootte buiten vervalt.

IBKI

Voor examens/bijscholing bij het IBKI (het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche) geldt het volgende:

 • Voor de WRM-examens (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993) veranderen de regels niet.
 • Theoretische klassikale bijscholing in het kader van de WRM is toegestaan, ook na 17:00 uur, met inachtneming van alle maatregelen: 1,5 meter afstand, geplaceerd, mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen op locatie.
 • Eerder gold hierbij een maximum van vijftig personen voor de publieke binnenruimte. Zodra we de bijgewerkte ministeriële regeling (de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19, waarin de maatregelen in detail staan uitgewerkt) binnen hebben, checken we of dit nog steeds geldt.

Autodealers en garages 

 • Autodealers, showrooms, en dergelijke vallen onder niet-essentiële winkels en blijven open.
 • De openingstijden worden verruimd: de sluitingstijd voor niet-essentiële winkels gaat naar uiterlijk 22:00 uur.
 • Garages mogen open blijven, op dit vlak zijn er geen wijzigingen.
Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder