06-12-2012  Bijna de helft van alle ondernemers in de logistieke keten maakt gebruik van social media. Dit is minder dan het gemiddelde gebruik in alle sectoren. LinkedIn is onder de logistieke ondernemers het meest populair, gevolgd door Facebook. Dat blijkt uit onderzoek onder 566 logistieke ondernemers in Nederland naar het gebruik van social media, een initiatief van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, samen met Dinalog en Syntens en logistieke partners TLN, EVO, Fenedex, Fenex en het KennisDC Logistiek.

Inzicht

Centrale vraag van het onderzoek was: in welke mate maken logistieke ondernemers gebruik van social media en wat levert het hen op? Dit om meer inzicht te krijgen in waar logistieke ondernemers specifiek tegenaan lopen, voor een betere gezamenlijke ondersteuning door alle partijen.

Naamsbekendheid

Bedrijven willen met social media behalve investeren in hun relaties vooral naamsbekendheid krijgen. Ook willen ze nieuwe ideeën opdoen. De meeste ondernemers zeggen dat het gebruik van social media ook daadwerkelijk meer bekendheid (41 procent) en meer relaties (35 procent) oplevert. Bijna 30 procent is door social media geïnspireerd tot nieuwe ideeën. Verder heeft één op de acht van de respondenten door social media extra opdrachten binnengehaald. Een derde ziet nog geen resultaat.

Toegevoegde waarde

Als belangrijkste reden om social media niet te gebruiken, geven de logistieke ondernemers aan dat ze er nog onvoldoende het nut van inzien (40 procent). Vooral kleinere bedrijven zien de toegevoegde waarde (nog) niet.Ruim een derde geeft toe onvoldoende kennis in huis te hebben.