Trends in Export 2021

Leestijd: 4 min

19-10-2021  Trends in Export stond op 7 oktober in het teken van netwerken en nieuwe kansen na corona. De 24e editie van dit jaarlijkse evenement vond live plaats in de Johan Cruijff ArenA te Amsterdam. Olympisch kampioen schaatsen Mark Tuitert ging daar in op de relatie tussen topsport en internationaal ondernemen. Tom Kaars Sijpesteijn en Bart Jan Koopman van organisatoren Atradius en evofenedex bespraken de laatste trends uit de Corona Monitor. Deze leveren interessante inzichten op voor wie internationaal weer gas wil geven.

De belangrijkste conclusie uit de Corona Monitor 2020-2021 is dat de negatieve coronaimpact niet alleen gestaag afneemt, maar dat 24 procent van alle ondervraagde bedrijven aangeeft dat ze in september 2021 positieve impact hebben ervaren van de coronacrisis. “De positieve impact neemt inderdaad geleidelijk toe”, aldus manager Internationaal Ondernemen Rob Zomer van evofenedex. “In het tweede kwartaal van 2020, het begin van de crisis, was dit slechts 8 procent. We gaan dus de goede kant op! Als we kijken naar het aandeel bedrijven dat momenteel juist negatieve impact ervaart van de coronacrisis, zien we dat dit meer dan gehalveerd is van 66 procent in het tweede kwartaal van 2020 tot 32 procent in september 2021. Het aandeel negatieve impact hebben we dan ook langzaam maar zeker zien afnemen.” 

Zorgen om supply chains

Voor veel exporteurs zijn hun supply chains momenteel een punt van zorg. Rob: “In het “ Coronacrisis raakt steeds vaker de import in plaats van de export” tweede kwartaal van 2020 was het aandeel bedrijven waar momenteel sprake is van negatieve impact, dat aangaf dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op de levertijden 35 procent. Daarna viel dit percentage in een V-vorm wat terug om in het derde kwartaal van 2021 te pieken op 59 procent. Het aandeel respondenten dat vraaguitval en personeelsoverschot in dit verband noemt, hebben we zien dalen vanaf het eerste kwartaal van 2021.” De grootste logistieke knelpunten worden ervaren in zeevracht en sourcing. “Circa vier op de vijf bedrijven waar momenteel sprake is van negatieve impact van de coronacrisis, noemen een of meer verstoringen in het logistieke proces als gevolg van deze crisis. Het aandeel bedrijven dat zeevracht in dit verband noemt, zien we vanaf het vierde kwartaal van 2020 elk kwartaal stijgen. Datzelfde beeld zien we, hoewel in wat mindere mate, ten aanzien van sourcing. Vracht over de weg fluctueert per kwartaal”, zet Rob uiteen.

Steeds vaker import

Uit het onderzoek blijkt ook dat de coronacrisis steeds vaker de import in plaats van de export raakt. Rob: “In de loop van de tijd zien we steeds minder respondenten die aangeven dat de coronacrisis alleen de export raakt en meer respondenten die van mening zijn dat het alleen de import raakt. Met een stabiel aandeel dat aangeeft dat het zowel de import als export raakt, kunnen we concluderen dat nu bijna evenveel respondenten van mening zijn dat de coronacrisis steeds meer de import raakt.”

Minstens tot 2022

Al met al denken de respondenten dat het einde van de coronacrisis steeds verder in de toekomst wordt verlegd. “Met af en toe een pas op de plaats zien we eigenlijk al vanaf het begin van de Corona Monitor dat het verwachte einde van de crisis elk kwartaal steeds verder doorschuift naar achteren”, legt Rob uit. “In het eerste kwartaal van 2021 dacht nog bijna drie kwart van de bedrijven die impact van de coronacrisis ervaren, dat deze eind van dit jaar voorbij zou zijn. In het derde kwartaal is dit nog maar ruim een kwart en denkt de meerderheid dat de gevolgen van de coronacrisis minstens tot 2022 voelbaar zijn. 13 procent van de respondenten denkt zelfs dat de gevolgen merkbaar blijven tot in 2023.”

Trends in Export is een jaarlijks evenement van kredietverzekeraar Atradius, NLinBusiness en evofenedex. Kijk voor meer informatie op www.trendsinexport.nl. Dit jaar stond het evenement geheel in het teken van netwerken en nieuwe kansen na de uitdagende coronatijd. Langzaam maar zeker werken Nederlandse handels- en productiebedrijven toe naar een succesvolle bedrijfsvoering in ‘het Nieuwe Normaal’. Nieuwe bedrijfsprotocollen, verschillen in wet- en regelgeving tussen landen, en medewerkers scherp houden op de coronaregels vormen voor iedere ondernemer uitdagingen.

Dit artikel is ook verschenen in globe, het vakmagazine voor internationaal ondernemen.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder