11-07-2012  Als het aan de Europese Commissie ligt zal de maritieme sector na 26 september 2013 gewoon moeten voldoen aan de algemene mededingingsregels van de Europese Unie. De nu nog geldende specifieke maritieme mededingingsrichtlijn komt, als het aan de Commissie ligt, dan te vervallen.

Voordat ze daartoe beslist verzoekt de Europese Commissie EVO-leden eventuele negatieve effecten van het wegvallen van deze maritieme richtlijn kenbaar te maken.

Overbodig

De bewuste richtlijn is in 2008 ingevoerd om scheepsexploitanten extra handvaten te bieden om te toetsen of de onderling gemaakte afspraken wel voldoen aan de Europese mededingingsregels.

Volgens de Commissie zijn de algemene gedragsregels nu dusdanig bekend bij de reders, dat de specifieke richtlijn overbodig is geworden.

Impact

EVO en de ESC onderzoeken nog of er door het wegvallen van deze van deze richtlijn, voor verladers inderdaad geen negatieve gevolgen te verwachten zijn.

Om er zeker van te zijn dat de maritieme sector en haar klanten niet voor onverwachte verassingen komen te staan na het wegvallen van de specifieke maritieme mededingingsrichtlijn, biedt de Commissie ook andere stakeholders de kans hun zorgen kenbaar te maken.

Belanghebbenden kunnen tot 27 juli 2012 hun visie delen met de Commissie via de bijgevoegde link.