Samenwerking bedrijfsleven, inspectiediensten en Rijksoverheid

Het kabinet wil de regeldruk voor bedrijven binnen twee jaar merkbaar terugdringen. Verladersorganisatie EVO, exportvereniging Fenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN), expediteursvereniging FENEX, Air Cargo Netherlands (ACN) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) reageren positief – de organisaties verwachten snel concrete resultaten.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu schrijft dit vandaag, mede namens het ministerie van Economische Zaken, in een brief aan de Tweede Kamer.

Afspraken

Verschillen van inzicht tussen de overheid en het bedrijfsleven leidden na constructief overleg tot vertrouwen om de regeldruk voor ondernemers merkbaar terug te dringen. De partijen werken samen aan oplossingen voor maar liefst 22 knelpunten in de logistiek van het bedrijfsleven. De partijen werken bijvoorbeeld aan voorstellen voor een betere voorlichting over ingewikkelde regels, het harmoniseren van inspectietarieven in Europa en het verminderen van lokale regeldruk.